Skip to content

Fanaat risk

Een strategisch spel voor 2-6 personen, zonder dobbelstenen.

Verdeel de territoria zo eerlijk mogelijk onder de spelers

  • Bij 3 deelnemers wordt gestart met 35 legers
  • Bij 4 deelnemers wordt gestart met 30 legers
  • Bij 5 deelnemers wordt gestart met 25 legers
  • Bij 6 deelnemers wordt gestart met 20 legers.

Verdeel de legers over de gebieden, er moet minstens 1 en maximaal 4 legers op 1 gebied worden geplaatst. Bepaal wie begint.

Een beurt
Bij het begin van iedere beurt voegt de speler één leger bij elk bijzetland*. Vervolgens kun je kiezen uit legers bijplaatsen of aanvallen.

Legers bijplaatsen: De speler krijgt een aantal extra legers, gelijk aan het aantal bezette gebieden gedeeld door drie en naar beneden afgerond met een minimum van 3. Deze legers kunnen vrij geplaatst worden op de eigen gebieden, maar de speler mag geen legers verplaatsen.

Aanvallen: De speler (aanvaller) geeft aan vanuit welke gebieden hij aanvalt en welk gebied hij wil aanvallen. De aanvaller informeert of er bezwaar (d.w.z. een gebiedskaart in het bezit van de verdediger) is. Je kunt alleen aanvallen vanuit aangrenzende gebieden. Geef duidelijk aan met hoeveel legers je aanvalt. Bijvoorbeeld met 3 of met alles. Verwijder de legers zowel bij de aanvaller alsook bij de verdediger 1 om 1 (geen dobbelstenen) tot er enkel nog legers zijn van de aanvaller. Na de aanval moet ieder gebied bezet zijn met minstens 1 leger. De speler kan deze procedure herhalen voor meerdere aanvallen. Na de aanval mag de aanvaller verplaatsen. Na een succesvolle aanval, d.w.z. er is minstens één gebied veroverd, krijgt de speler een territoriumkaart.

Verplaatsen: Nadat de speler een aanval heeft uitgevoerd, en dus minstens 1 leger heeft uitgeruild, mag hij zijn legers verplaatsen. Elk leger mag maximaal 1 grens oversteken. Na het verplaatsen van legers moet elk gebied wel minstens 1 leger bevatten. Na het verplaatsen van legers kan de speler niet meer aanvallen.

Gebiedskaarten: Deze kunnen gebruikt worden wanneer de speler dit gebied in bezit heeft. De legers worden geplaatst op het gebied zoals vermeld op de gebiedskaart.

  • voor cavalerie 8 legers,
  • voor infanterie 6 legers en
  • voor artillerie 4 legers.

De gebiedskaart mag op ieder moment worden gespeeld, dus tijdens de beurt, maar ook als een andere speler dat gebied aanvalt.

Misschien iets om even van tevoren af te spreken: De gebiedskaart moet gemengd worden tussen de andere kaarten die opnieuw geschud worden. Je kan dus de zelfde kaart een volgende beurt opnieuw in je bezit krijgen.

Bijzetlanden komen in plaats van continenten Een bijzetland is een land dat omringd is door eigen gebieden; alle aangrenzende gebieden zijn dus in het bezit van de speler. De speler kan nu kiezen tussen legers bijvoegen of aanvallen.

Er is een extra verbinding tussen Australië en Zuid Amerika, om precies te zijn tussen Oost Australië en Argentinië.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *